Alt Text!

Future Proof Hybrid Cloud? Jasper legt het uit.

“Het maken van goede technische keuzes heeft gezorgd voor een nieuwe werkwijze voor meerdere teams. Die werkwijze heeft gezorgd voor een boost in het vertrouwen en er is een can-do mentaliteit ontstaan.”

Hoe? Jasper vertelt er graag meer over.

Aanleiding
Drie jaar geleden ben ik door een grote opdrachtgever in de logistieke sector gevraagd om de on-premise en public cloud infrastructuur te professionaliseren en naar een hoger niveau te tillen. De omgeving bestond op dat moment uit twee VMWare-clusters, waarvan de migratie nog niet was afgerond. Daarnaast liepen er een aantal LCM-trajecten met betrekking tot het migreren van applicaties naar nieuwe hardware en het uitfaseren van verouderde besturingssystemen. De public cloud was inmiddels beschikbaar en werd wel gebruikt, maar men was nog zoekende naar welke vorm en plaats dit binnen de organisatie moest krijgen.

Gebruik van data om inzicht te verkrijgen
In mijn rol als engineer kwam ik er snel achter dat bij de klant voornamelijk een hulpvraag lag bij het automatiseren van deployments van zowel servers als applicaties. Daarnaast was er geen goed overzicht van de status van de lopende migraties. Door in de eerste weken deze data samen te stellen en voor iedereen inzichtelijk te maken, kreeg ik bij de klant meer grip op de situatie en waren we in staat om binnen afzienbare tijd lopende migraties af te ronden. Tijdens deze migraties viel mij meteen op dat veel werk ging zitten in repetitieve werkzaamheden. Er werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt van automation tooling, zoals Ansible, waardoor er ook inconsistentie was tussen soortgelijke systemen. Tijdens grote migraties is het belangrijk om zoveel mogelijk voorspelbaarheid te creëren.

Door een baseline in Ansible te definiëren kon ik de klant laten zien waarin deze verschillen zaten en zijn we aan de slag gegaan om van alle systemen de configuratie bij te werken om ze meer in sync te krijgen.

Technische complexiteit
De omgeving was bij mijn start al een tijd niet meer herzien. In mijn eerste week crashte de Active Directory van de Unix-omgeving. Deze kon ik met een collega met moeite weer in de lucht krijgen. Dit zorgde er wel voor dat ik direct een voorstel heb gedaan om in eerste instantie dat systeem te vervangen door een active-active oplossing. Na het opzetten van dit nieuwe systeem waren na twee dagen alle users en servers weer ge-enrolled en door de snelle en doortastende aanpak kreeg ik van de klant het vertrouwen om ook andere zaken aan te pakken. Hierdoor kon ik al binnen een enkele weken bepaalde verouderde tooling vervangen en waar nodig stappen nemen om de omgeving stap voor stap strak te trekken.

Door Ansible te integreren in de bestaande omgeving zijn we binnen een aantal maanden gemigreerd naar een infra-as-code-gebaseerde omgeving, zonder dat dit impact heeft gehad op de bestaande systemen. Tijdens dit proces heb ik in eerste instantie het uitrollen van servers geautomatiseerd, inclusief het configureren van servers. Daarna ben ik samen met de verschillende applicatie-eigenaren gaan kijken in hoeverre we applicatie deployments konden automatiseren. Dit heeft bij een aantal grote applicaties voor een aanzienlijke verbetering van de doorlooptijd geleid. Door, zowel het uitrollen van de infrastructuur, als het deployen van applicaties te automatiseren, is de klant nu in staat om hosts, inclusief volledig geconfigureerde applicaties uit te rollen, zodat deze direct ingezet kunnen worden.

Nadat deze aanpak succesvol bleek op de on-premise omgeving hebben we deze methode ook toegepast op de cloud omgeving, om ook daar een infra-as-code gebaseerde omgeving neer te zetten. Zo hebben we het leveren van fysieke servers tot het leveren van complete container platforms in de cloud geautomatiseerd. Door deze verbeteringen kan het huidige team aan alle wensen en eisen van de organisatie voldoen.

Een ander voordeel van deze aanpak is dat de omgeving nu als één geheel kan worden gezien, zowel on-premise als de cloud. Hierdoor is de omgeving beter op elkaar afgestemd en is de klant flexibel, waar het mogelijk is en veilig waar het nodig is. Door binnen de organisatie afstemming te zoeken met alle betrokken partijen staan de neuzen nu dezelfde richting op en is iedereen meer betrokken bij fundamentele keuzes die we maken.

Behaalde voordelen voor de klant
De klant is op dit moment in staat om snel waarde te leveren en nieuwe teams snel te kunnen ondersteunen met de benodigde techniek. Ook zijn teams binnen de organisatie gebaat bij deze aanpak, omdat wij snel complete platformen kunnen bouwen, upgraden en uitbreiden.

Door de infra-as-code basis is het overzicht van het complete IT-landschap sterk verbeterd en kan er eenvoudig worden bijgestuurd waar het nodig is, zonder hierbij de controle te verliezen. Tijdens onze automatiseringsslag hebben we een dynamische CMDB neergezet die altijd een actuele stand van de complete omgeving laat zien. Deze dient dan ook als databron voor andere partijen die geïnteresseerd zijn in deze data.

Door transparant te zijn naar andere teams merk je dat de waardering voor ons werk enorm is toegenomen. De geïntroduceerde werkwijze is door meerdere andere teams overgenomen. Door het vertrouwen dat de klant nu heeft in zijn omgeving, merk je dat er een echte can-do mentaliteit is ontstaan.

Persoonlijke noot
Persoonlijk vind ik het mooi om te zien hoe snel de IT-omgeving is veranderd naar een homogeen geheel. Door de infra-as-code basis zijn er minder uitzonderingen nodig en is de basis van alle systemen gelijk. Hierdoor is het eenvoudig, om vanuit een building block gedachte, nieuwe applicaties te ontwikkelen en uit te rollen, omdat deze op alle systemen aantoonbaar uitwisselbaar zijn.

 

 

 

Gerelateerde onderwerpen:

Ik wil er bij zijn!

>

Ben jij een IT-professional die zich breder wil ontwikkelen?
Neem dan contact met ons op!
Telefoon: 088-81 81 100
E-mail: werkenbij@brightcubes.nl

Deel dit bericht