Webinar samengevat: “Advanced Analytics & Design Thinking in de High Tech”

Woensdag 21 april hebben we bij Bright Cubes een webinar georganiseerd genaamd: “Advanced Analytics & Design Thinking in de High Tech”.

Inhoud webinar

In deze Bright Cubes webinar toont Data Analist & Machine Learning Engineer Irene Panuju hoe wij in de High Tech industrie gebruikmaken van een methodiek uit de design-wereld voor de ontwikkeling, analyse en optimalisatie van High Tech softwaresystemen. Als voorbeeld van een succesvol consultancy-traject sluit ASML IaaS platform Architect Marco Breedevelt aan om zijn positieve ervaringen met Irene en haar team te delen.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een methodiek met het uitgangspunt dat iedereen designer kan worden. Het is niet gebonden aan een specifiek werkveld, waardoor iedereen nieuwe oplossingen voor zijn/haar situatie kan ontwikkelen. Het doel is dat je hierbij een focus ontwikkelt op de gebruikers en de beoogde diensten.

Welke technieken kun je toepassen?

Aan de basis van Design Thinking staan diverse technieken die inzicht geven in de behoefte van de gebruikers en de manier waarop de diensten zijn ingericht. Vanuit deze inzichten kan er onderzocht worden hoe data ingezet kan worden om de diensten te verbeteren. De volgende technieken komen aan bod:

  • Service Blueprint: visualisatie van diensten om bottlenecks, features en meetpunten te identificeren.
  • Empathy Map: methode om het perspectief van diverse gebruikers inzichtelijk te maken.
  • Co-creation workshop: “paper-prototype” ontwikkelen van een advanced analytics oplossing.

Van inzicht tot oplossing

Uiteindelijk is het doel dat deze werkzaamheden vertaald worden naar nieuwe inzichten die leiden tot een verbetering. Om te illustreren dat deze werkwijze werkt in zeer complexe omgevingen is ASML IaaS platform Architect Marco Breedevelt aangehaakt om zijn bevindingen met iedereen te delen.

Tot slot

Het Bright Cubes Data Intelligence team vindt dat elke ontwikkelde oplossing in productie waarde moet toevoegen. Om dit voor elkaar te krijgen combineren we de competenties vanuit Data Science, Data Engineering en Software Engineering. Kerncompetenties die in ons team allemaal beschikbaar zijn!

Wil je andere Bright Cubes webinars terugkijken?

Check onze playlist op YouTube

Gerelateerde onderwerpen:

Ben jij een IT-professional die zich breder wil ontwikkelen?
Neem dan contact met ons op!
Telefoon: 088-81 81 100
E-mail:Richie.Brondenstein@brightcubes.nl

Deel dit bericht