Balk-website.png

Cloud

De opkomst van cloud computing heeft de manier waarop bedrijven hun IT-infrastructuur beheren veranderd. In plaats van fysieke servers te onderhouden, hebben organisaties nu toegang tot computerresources en services via internet. Dit biedt voordelen zoals meer flexibiliteit, lagere kosten en snellere time-to-market.

Toch merkt Bright Cubes dat organisaties vaak niet het volledige potentieel van cloud computing benutten. Daarom helpen wij organisaties om cloud computing meer te benaderen vanuit een software- en dataperspectief. Door onze expertise op deze gebieden in te zetten, kunnen wij organisaties helpen om de mogelijkheden van de cloud beter te benutten en de time-to-market van nieuwe applicaties en diensten te verlagen.

Daarnaast kunnen wij organisaties helpen om de veiligheid van hun cloudinfrastructuur te waarborgen. Aangezien de gegevens van bedrijven tegenwoordig vaak in de cloud worden opgeslagen, is het van essentieel belang dat de cloudinfrastructuur veilig is en voldoet aan de nodige beveiligingsnormen.

Kortom, Bright Cubes kan organisaties helpen om optimaal gebruik te maken van cloud computing en de voordelen ervan te maximaliseren, terwijl tegelijkertijd de beveiliging en veiligheid van de cloudinfrastructuur worden gegarandeerd.

monitoringanalytics-con.png

MONITORING & ANALYTICS

In de afgelopen jaren is er binnen organisaties steeds meer gebruikgemaakt van microservices en containertechnieken om nóg sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen. Met Bright Cubes gaat het niet meer over reageren. Het gaat om voorspellen. Monitoring methodes moeten vooruitlopen op de tijd. Pas dan kan de bedrijfsvoering werkelijk worden geoptimaliseerd. Met de Cloudtechnology van Bright Cubes is uw organisatie meer dan data-driven.

automationorchestration-con.png

AUTOMATION & ORCHESTRATION

Verbinding leggen tussen alle automatiseringslagen die binnen afdelingen en divisies zijn eerder gemaakt. Ook als deze los staan van elkaar. Wij orkestreren dit en automatiseren vergaand, terwijl de kwaliteit van de beheersbare processen en de output altijd geborgd is. Automation & Orchestration, zoals die bedoeld is te zijn: als bouwsteen van succes.

cloudmanagement-con.png

CLOUD MANAGEMENT

Goed cloudmanagement? Wanneer er continu overzicht en inzicht is. Pas dan kan er gesproken over het inzetten van een multi-cloud strategie. Bright Cubes experts hebben de nieuwste cloud diensten en services steeds top of mind en weten deze zowel strategisch, tactisch en operationeel te vertalen binnen jullie organisatie om zo te zorgen dat doelstellingen bereikt kunnen worden.

Heb jij interesse om deel uit te maken van ons Cloud team?

Als jij net zo enthousiast bent over onze visie als wij, en je graag deel wil uitmaken van ons team, nodigen we je van harte uit om een kijkje te nemen bij onze vacatures. Momenteel hebben we diverse openstaande rollen binnen ons Cloud team. Wij staan te popelen om in contact te komen met jou!