Balk-website.png

Cloud

Ontwikkelen en migreren naar Secure Cloud Based Technology? Dat eist een unieke approach. Geen enkele organisatie is dezelfde en daar ligt precies onze drive. Kwaliteit, security en het kostenplaatje: we nemen het allemaal mee in het complete proces dat ervoor zorgt dat jullie nieuwe systemen en platformen kunnen blijven lanceren.

monitoringanalytics-con.png

MONITORING & ANALYTICS

In de afgelopen jaren is er binnen organisaties steeds meer gebruikgemaakt van microservices en containertechnieken om nóg sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen. Met Bright Cubes gaat het niet meer over reageren. Het gaat om voorspellen. Monitoring methodes moeten vooruitlopen op de tijd. Pas dan kan de bedrijfsvoering werkelijk worden geoptimaliseerd. Met de Cloudtechnology van Bright Cubes is uw organisatie meer dan data-driven.

automationorchestration-con.png

AUTOMATION & ORCHESTRATION

Verbinding leggen tussen alle automatiseringslagen die binnen afdelingen en divisies zijn eerder gemaakt. Ook als deze los staan van elkaar. Wij orkestreren dit en automatiseren vergaand, terwijl de kwaliteit van de beheersbare processen en de output altijd geborgd is. Automation & Orchestration, zoals die bedoeld is te zijn: als bouwsteen van succes.

cloudmanagement-con.png

CLOUD MANAGEMENT

Goed cloudmanagement? Wanneer er continu overzicht en inzicht is. Pas dan kan er gesproken over het inzetten van een multi-cloud strategie. Bright Cubes experts hebben de nieuwste cloud diensten en services steeds top of mind en weten deze zowel strategisch, tactisch en operationeel te vertalen binnen jullie organisatie om zo te zorgen dat doelstellingen bereikt kunnen worden.