Balk-website.png

Security

Wat zijn de risico’s voor onze omgeving en processen? De groeiende dreiging van Cybercrime noodzaakt organisaties om goed na denken over deze vraag. IT Automation, Orchestration, maar ook technieken als Machine Learning en Artificial Intelligence spelen in security een steeds grotere rol. Binnen Bright Cubes brengen we kennis van deze technieken samen in onze Secured by Design aanpak.

Cloud-security-Bright-Cubes.png

CLOUD SECURITY

Cloud platforms worden steeds uitgebreider en complexer, met een groot scala aan diensten en services die een nieuwe kijk op security vereisen. Onze Bright Minds zijn gespecialiseerd in het monitoren, bouwen en beveiligen van de meest uiteenlopende Cloud omgevingen. Daarbij is het credo “Secured by Design” en wordt dit continue getoetst aan de geldende security standaards.

Network-Security-Bright-Cubes.png

NETWORK SECURITY

Elke Cloud omgeving begint bij een gedegen en veilig netwerk, zowel fysiek als virtueel. Tegenwoordig wordt dit zoveel mogelijk geautomatiseerd beveiligd, opgeleverd en beheerd. Bij Bright Cubes hebben wij alle expertise in huis om jullie organisatie te ontzorgen bij het veilig bouwen en beheren van jullie netwerk, on premises en in de Cloud.

Security-Consultancy-Bright-Cubes.png

SECURITY CONSULTANCY

Bij het bouwen en beheren van (Cloud) omgevingen komt heden ten dage veel kijken. Met name de uitdaging om omgevingen veilig te bouwen en veilig te houden, geeft veel organisaties een grote zorg. Onze Bright Minds zijn gespecialiseerd in het meedenken met grote organisaties waarbij Security topprioriteit heeft. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die anders of beter kunnen. Daarbij houden zij altijd het belang van jullie organisatie op het netvlies.