Balk-website.png
Sustainability Case Rabobank

Sustainability Case Rabobank

Sustainability Case Rabobank

Binnen het IT-domein van Rabobank staat duurzaamheid hoog op de agenda, De Rabobank is zich ervan bewust dat in dit domein grote stappen gemaakt kunnen worden genomen om onder andere het CO2 gebruik aanzienlijk te verlagen. Rabobank heeft ons gevraagd om binnen een vooraf gedefinieerde scope inzicht te geven in de CO2-uitstaat en waar mogelijk al de eerste stappen te zetten om dit structureel te verlagen.

Situatie
Het domein dat onderzocht werd bij de Rabobank bestond uit vier Enterprise schaal Microsoft Azure omgevingen. Deze omgevingen waren gebaseerd op strak georganiseerde infra-as-code methodieken en technieken. Hierdoor was er reeds een hoge mate van standaardisatie gerealiseerd en lag de focus nu met name op begrijpelijke, goed gedocumenteerde code en schaalbaarheid. Samen met het feit dat de continuous integration en continuous delivery (CI/CD) processen goed waren geïmplementeerd zorgde dat ervoor dat het een zeer stabiel en tevens flexibel platform betrof.

Bij het bouwen van het monitoring platform en de daarbij horende processen waren continuïteit, beheersbaarheid en veiligheid het uitgangspunt geweest. Nu wilde de Rabobank Co2 gebruik structureel onderdeel uit laten maken de rapportages.

Emissions Impact Dashboard for Azure
Doordat de platformen volledig draaide binnen Microsoft Azure was het mogelijk om gebruik te maken van het door Microsoft ontwikkelde “Emmissions Impact Dashboard. Het Emissions Impact Dashboard is een tool voor monitoring van CO2-uitstoot in Azure-omgevingen. Door geavanceerde analysemogelijkheden biedt dit inzicht in het CO2 gebruik van het platform. Dit dashboard geeft enorm veel inzicht en daarmee de mogelijkheid om maatregelen te nemen de duurzaamheid te verbeteren.

Acties
Door gebruik te maken van het dashboard kregen we goed inzicht in welke diensten veel CO2 uitstoot veroorzaakte en welke maatregelen we konden nemen. Deze maatregelen bestonden globaal uit de volgende:

1.    Systemen uit zetten wanneer niet nodig
2.    Dynamisch schaalbaar maken van AKS omgevingen
3.    Consolideren van diensten die per applicatie worden uitgerold
4.    Schaalbaar maken van veel resources eisende batch jobs

Doordat het platform reeds gebaseerd was op IaC technieken was het mogelijk de verbeteringen binnen het bestaande processen door te voeren. Door vanuit een CO2 oogpunt naar de infrastructuur te kijken en gebruik te maken van deze technieken konden we relatief snel aanzienlijke optimalisatie slagen uitvoeren.


Resultaat
In de avonduren worden niet-noodzakelijke applicaties gestopt, waarbii de onderliggende infrastructuur automatisch downscalet naar het benodigde niveau. Dit resulteerde in een aanzienlijke reductie van operationele uren per week, van 168 naar 70 uur. De virtual machines draaien nu 98 uur per week minder.

De impact van het uitzetten van systemen die niet nodig zijn en de andere optimalisatie slagen was aanzienlijk. De maandelijkse CO2 uitstoot is over het gehele platform met 31% omlaaggegaan. Bovendien zijn de kosten aanzienlijk gedaald met 34% gedaald.

Hier is mooi om te zien dat een project waar sustainability voorop staat uiteindelijk ook financieel voordeel oplevert waarbij we in dit geval zelfs het volgende kunnen concluderen: CO2 ≈ Consumptie ≈ Kosten

Toekomstige Actie 
Verdere stappen omvatten het centraliseren van andere tools en de overgang naar een nieuw type database server dat ook buiten reguliere uren kan worden uitgeschakeld. Dit belooft extra impact op uitstootvermindering en kostenbesparing.


Gebruikte Technieken/ProcessenMethodieken
Per case drie specifieke technieken, methodieken of architectuur standaarden eruit pikken en daar een klein stukje over uitleggen.

Kubernetes    Emission Impact Dashboard    Database Servers
Door gebruik te maken van Kubernetes als container platform, werd de omgeving schaalbaar gemaakt. Hierdoor konden onnodige resources buiten kantooruren eenvoudig worden stopgezet.
    We hebben gebruik gemaakt van het Microsoft Emission Impact Dashboard om de CO2-uitstoot in real-time te monitoren en te analyseren. Dit dashboard bood waardevolle inzichten waarmee we gerichte maatregelen konden nemen om de ecologische voetafdruk van de IT-omgeving te verminderen, en het ondersteunde ons in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.    De overgang naar een nieuw type database server, die ook buiten reguliere uren kan worden uitgeschakeld, wordt ingezet voor verdere kostenreductie en CO2-uitstootvermindering.

 

P1244120.jpg

Jasper Post - Solution Architect