Balk-website.png
Integreer beveiliging vanaf de start met 'Security by Design'

Security en Compliance

Security by Design

Security by Design is een benadering waarbij beveiliging vanaf het allereerste begin van een project wordt geïntegreerd, in plaats van als een latere toevoeging. Het legt de nadruk op het proactief identificeren en aanpakken van beveiligingsrisico's tijdens de ontwikkelingsfase, wat resulteert in robuustere en veiligere oplossingen. Bright Cubes consultants plannen, ontwerpen en implementeren beveiligingsmaatregelen op een systematische en geïntegreerde manier. Door "Security by Design" te omarmen, helpt Bright Cubes kwetsbaarheden minimaliseren en data-inbreuken te voorkomen.

Hybrid Network Security

Deze vorm van beveiliging richt zich op de bescherming van hybride netwerkomgevingen, waarbij zowel on-premises als cloud-resources worden gebruikt. Maakt uw bedrijf gebruik van zowel lokale datacenters als cloudinfrastructuur? Dan is het waarborgen van consistentie en een effectieve beveiliging een complexe bezigheid.

Hybrid Security combineert traditionele beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls en intrusion detection systems, met cloudgebaseerde beveiligingstools, zoals cloud access security brokers (CASB) en identity and access management (IAM) oplossingen

Hybrid Network Security vereist een geïntegreerde aanpak waarbij zichtbaarheid, controle en beleidshandhaving over de hele hybride infrastructuur worden uitgebreid. Bright Cubes Security Engineers kunnen u ondersteunen in het ontwikkelen en verbeteren van uw Hybrid Cloud strategie zodat u in staat bent en blijft uw flexibiliteit en schaalbaarheid te behouden zonder concessies te doen aan de veiligheid.

SIEM, SOAR, XDR Cybersecurity

SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) en XDR (Extended Detection and Response) zijn de pijlers in cybersecurity.

SIEM-systemen verzamelen en analyseren gegevens om bedreigingen te detecteren en incidenten te rapporteren. Ze bieden zichtbaarheid in netwerkactiviteiten en genereren waarschuwingen voor verdachte activiteiten, waardoor uw organisatie snel kan reageren op bedreigingen.

SOAR, gaat verder dan detectie door automatisering en orchestration toe te voegen aan het incidentresponsproces. SOAR-platformen helpen bij het stroomlijnen van beveiligingsworkflows, automatiseren repetitieve taken en integreren beveiligingstools.

Bright Cubes Consultants helpen uw organisatie deze systemen zo te implementeren en uit te lijnen dat er een krachtige samenwerking tussen beiden ontstaat. Hierdoor wordt een gecoördineerde aanpak voor cyberdreigingen werkelijkheid.

Identity and Access Management

Identity and Access Management (IAM) en Identity 2.0 zijn een essentieel facet van modern hybrid cloud platformen, cybersecurity en IT-beheer.  Deze systemen stellen uw bedrijf in staat om nauwkeurig en efficiënt toegang tot digitale middelen te beheren en te controleren.

Met IAM technieken en met de hulp van een Identity Provider (IdP), zijn de volgende zaken mogelijk: identiteiten van gebruikers en entiteiten te verifiëren, autorisatieregels definiëren en beheren, en toegangsrechten dynamisch toewijzen en intrekken. Dit vermindert het risico van ongeautoriseerde toegang en gegevenslekken.

IAM heeft brede toepassingen, variërend van het beheren van gebruikersaccounts en toegangsrechten tot systemen en applicaties tot het ondersteunen van federatieve identiteitsverificatie voor externe gebruikers.

Bright Cubes helpt organisatie IAM en Identity 2.0, met IdP als kernelement, te implementeren. Hierdoor versterken we uw beveiliging, voldoet uw organisatie aan compliance-eisen en vereenvoudigen we het gebruikersbeheer.

Heb jij interesse om deel uit te maken van ons Security team?

Als jij net zo enthousiast bent over onze visie als wij, en je graag deel wil uitmaken van ons team, nodigen we je van harte uit om een kijkje te nemen bij onze vacatures. Momenteel hebben we diverse openstaande rollen binnen ons Security team. Wij staan te popelen om in contact te komen met jou!